Defensive knife seminar

Do you own a pocket knife?

  • Krav Maga Kentucky Facebook Social
  • Krav Maga Kentucky Twitter Social
  • Krav Maga Kentucky Instagram Social